حضرت محمد(ص): هر کس حسدش بیشتر باشد اندوه و غصه اش طولانی است.            شکست باید انرژی خفنه مارا بیدار کند.         حضرت علی (ع):حسد درد بی درمانی است که جز به مرگ حاسد یا محسود زایل نگردد.


۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۵ مهر

احمد یزدان پناه

رئیس هیات مدیره

کارشناسی ارشد عمران

manager@hamyarsazeh.com

انگلیسی

محمد رضا پرهیخته پور

مدیر عامل

کارشناسی

parhikhtehpoor@hamyarsazeh.com

انگلیسی

رحمان خواجه نائینی

مدیر مالی اداری

کارشناسی

انگلیسی

رضا فریدونی

معاون فنی

کارشناسی

انگلیسی

  •   

    مشهد-بلوار فردوسی-چهار راه فرامرز عباسی-خیابان مولوی-ابن سینای غربی-پلاک 269

  •   info@hamyarsazeh.com
  •   www.hamyarsazeh.com
  •   

    +98 51 36060493

  •   hamyarsazehtoos@
  •   Design by:Mr.Ayazdehpour